شعار های اربیعن حسینی از سال 1393تا 1400

هر ساله ستاد مرکزی اربعین با دولت عراق، جلساتی برگزار می کنند تا شعار اربعین را مشخص کنند و هر کدام از این شعار ها با هدف و سیاست خاصی صورت میگرد که در این مقاله به مطالعه آن میپردازیم.

 

اربعین سال 1393 مصادف با 20 صفر سال 1436 قمری : لبیک یا حسین

اشتراک
بالا
پشتیبانی آنلاین