لیست قیمت پرچم مذهبی

لیست قیمت پرچم مذهبی

در ابتدا ذکر این نکته حائز اهمیت است که عوامل زیادی در قیمت گذاری پرچم ها تاثیر مستقیم دارند. مهمترین عوامل به شرح زیر می باشد:

۱.جنس پارچه:

پارچه پرچم مهمترین عامل قیمت گذاری پرچم های مذهبی می باشد.به سبب همین امر قیمت پرچم های محرمی با جنس پرچم ساتن ایرانی که با کیفیت ترین ساتن می باشد نسبت به قیمت پرچم های محرمی با جنس پرچم ساتن چینی معمولا کمی بالاتر می باشد. البته پرچم های مذهبی روی پاچه ساتن ۹ کیلویی و سوپر ساتن هم تولید می شوند اما معمولا از پارچه سوپر ساتن و ساتن ۹ کیلویی در تولید ابر پرچم ها استفاده می شود که در قیمت گذاری ابر پرچم های مذهبی هم قیمت ابر پرچم مذهبی سوپر ساتن و قیمت ابر پرچم مذهبی ساتن ۹ کیلویی متفاوت است.

۲.تعداد رنگ ها و رنگ زمینه پرچم:

به ازای هر رنگی که در پرچم وجود دارد می بایست یک شابلون طراحی شود. هر چه تعداد رنگ ها بیشتر باشد در نتیجه تعداد شابلون ها نیز بیشتر می شود و از انجایی تولید خود شابلن ها دارای هزینه می باشد باعث افزایش قیمت پرچم های مذهبی می شود.

 

 

پرچم-سایز۷۰*۱۲۰۹۰*۱۵۰۱*۳
قیمت پرچم مذهبی ساتن چینی تک رنگ زمینه سفید          ۲۳,۰۱۰          ۳۵,۱۰۰         ۷۱,۲۴۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن چینی دو رنگ زمینه سفید         ۲۳,۷۹۰         ۳۶,۴۰۰         ۷۵,۱۴۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن چینی سه رنگ زمینه سفید          ۲۵,۰۹۰        ۳۸,۳۵۰        ۷۹,۴۳۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن چینی دو رنگ زمینه رنگی          ۲۵,۰۹۰        ۳۸,۳۵۰        ۷۹,۴۳۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن چینی سه رنگ زمینه رنگی         ۲۶,۳۹۰          ۴۰,۳۰۰        ۸۳,۷۲۰
تمامی واحد های قیمت پرچم به تومان می باشد.

 

پرچم-سایز۷۰*۱۲۰۹۰*۱۵۰۱*۳
قیمت پرچم مذهبی ساتن ایرانی تک رنگ زمینه سفید          ۲۲,۱۰۰         ۳۲,۵۰۰          ۶۵,۰۰۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن ایرانی دو رنگ زمینه سفید        ۲۲,۸۸۰         ۳۴,۱۹۰          ۶۹,۱۶۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن ایرانی سه رنگ زمینه سفید         ۲۴,۱۸۰         ۳۶,۱۴۰        ۷۳,۴۵۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن ایرانی دو رنگ زمینه رنگی         ۲۴,۱۸۰         ۳۶,۱۴۰        ۷۳,۴۵۰
قیمت پرچم مذهبی ساتن ایرانی سه رنگ زمینه رنگی        ۲۵,۴۸۰         ۳۸,۰۹۰        ۷۷,۷۴۰
تمامی واحد های قیمت پرچم به تومان می باشد.
اشتراک
بالا
پشتیبانی آنلاین