پرچم ایران

پرچم ایران

 

غرور، عزت،شهامت،شهادت،افتخار،تمدن یکجا می توان در پرچم ایران خلاصه کرد.پرچمی که برای برافراشته ماندن و دور ماندن از دست اهریمنان زمان خون های زیادی نثارش شده است. چه دلیر مردانی که از  جان و اسایش خود گذشتند تا اهتزاز پرچم ایران همیشه پا برجا باشد. روح شهیدان شاد یادشان گرامی و پرچم ایران تا ابد برافراشته باد.

پرچم جمهوری اسلامی ایران

پرچم سه رنگ کنونی ایران، در هشتم مرداد ۱۳۶۰ ( ۲۹جولای ۱۹۸۰) انتخاب شد. این پرچم را هیئتی هجده نفره انتخاب کردند و امام خمینی (ره) در بیست اردیبهشت ۱۳۶۰، آن را تأیید کرد. کمی بعد، بیست و دو الله اکبر (به نشانه ی بیست و دوم بهمن) بر حاشیه ی آن اضافه شد. پرچم ایران دارای دوازده اندازه است، که به نسبت ۴ به تهیه می شود. ۲۲ الله اکبر به رنگ سفید، با خط بنایی، در حاشیه ها قرار دارد. ۱۱ بار در رنگ سبز و ۱۱ بار در رنگ سرخ. .نماد (الله) در وسط پرچم،  به رنگ سرخ قرار می گیرد. جنس پرچم باید از نخ پنبه ای خالص سفید و یا مخلوطی از پنبه و پلی استر و یا ویسکوز و پلی استر (معمولا به نسبت ۳۵-۶۵ درصد) باشد. در پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران: رنگ سبز؛ نشانه دوستی و خرمی، سفید؛ نشانه صلح و سرخ نشانه خون شهیدان.

پرچم ایران از سه رنگ سبز و سفید و سرخ تشکیل شده است. بخش سبز رنگ در بالا و بخش سفید در وسط و بخش سرخ رنگ در پایین قرار گرفته است. اصل هجدهم از قانون اساسی که مخصوص پرچم جمهوری اسلامی است چنین است: «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اكبر است.»

تشریح رنگها در پرچم ایران:

در علت انتخاب این سه رنگ برای پرچم، گفته شده است که:

رنگ سبز پرچم ایران: نشانه اعتقاد ما به اسلام است این رنگ در پرچم بیشتر کشورهای اسلامی دیده می شود.

رنگ سفید پرچم ایران : نشانه علاقه ما به صلح و آرامش است.

رنگ سرخ پرچم ایران : نشانه آن است که ما از استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی خود، با نثار خون خویش دفاع خواهیم کرد.

شعار الله اکبردر پرچم ایران:
شعار الله اکبر در پرچم ما در محل اتصال رنگهای سبز و سرخ و رنگ سفید، بیست و دو بار با خطی که به خط بنائی معروف است تکرار شده است. عدد بیست و دو، یادآوری روز مبارک بیست و دوم بهمن یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت است که روز پیروزی انقلاب اسلامی ماست. شعار الله اکبر در پرچم ایران نشانه اعتقاد ما به این است که خدا از همه  نیروها وقدرتها، برتر و بزرگتر است و در مقابل او هر قدرت دیگری پست و پوچ و باطل است. انقلاب اسلامی ایران که به هیچ یک از قدرتهای بزرگ جهانی تکیه نداشت با همین شعار پیروز شد. ملت ایران این کلمه را در پرچم خود ثبت کرده است تا فریادهای «الله اکبر» رزمندگان قهرمان و شهیدان فداکار انقلاب اسلامی را که همواره به گوش می رسد همیشه پیش چشم داشته باشد.

تشریح علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران:

 این علامت در عین سادگی، زیباست، زیبایی آن، بیننده را به یاد «گل لاله» می اندازد، لاله سرخی که از خاک خون آلود شهیدان انقلاب سر برآورده است و ما را به ادامه راه آنان دعوت می کند. این علامت بیانگر کلمه «الله» نیز هست که اساس انقلاب ما و هدف نهائی ملت
ماست.
علامت جمهوری اسلامی دارای «پنج» جزء است که نشانه «پنج اصل اعتقادی» در اسلام است (توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت) چهار جزء آن به شکل هلالی است و جزء قائم میانی همراه با تشدید. یادآور شکل
شمشیر» است و چون قائم و ایستاده است، نشانه ای از «قدرت و استحکام و ایستادگی ملت مسلمان ایران است.

اشتراک
بالا
پشتیبانی آنلاین