درفش ماندگار

پرشین نوین پرچم

تولید بزرگترین ابر پرچم کشور در شرکت پرشین نوین پرچم

تولید بزرگترین ابر پرچم کشور در شرکت پرشین نوین پرچم

تولید بزرگترین پرچم ایران در کارخانه پرچم شهرستان خمین

 

مفتخریم از سال 1392 بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران را به مساحت 1000 متر مربع در مجموعه پرشین نوین پرچم تولید کرده ایم. استفاده از پارچه با کیفت و نواوری در تولید این پرچم ماندگاری آن را به میزان قابل توجه افزایش داده است تا جایی که پرچم های وارداتی به هیچ وجه قابل رقابت با پرچم بزرگ ایران تولید شده در شرکت پرشین نوین پرچم نمی باشند.کیفیت محصول و رضایت مشتری مهمترین هدف ما در تولیدات پرچم ایران می باشد.

 

نویسنده مطلب
محمد سهرابی
1400/01/24
توضیح مختصر

بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در شرکت پرشین نوین پرچم ساخته شد.

دسته بندی محصول