درفش ماندگار

پرشین نوین پرچم

پرچم های علائم دریایی و کاربرد های آن

پرچم های علائم دریایی و کاربرد های آن

همانطور که می دانید قبل از اختراع تلفن و دستگاه های مخابره رادیویی، از پرچم و یا نماد های دیگر برای برقراری ارتباط استفاده میشد. مثالی که تقریبا همه با آن آشنا هستید، استفاده سرخ پوست ها از دود برای ایجاد ارتباط میان قبایل دوست و دشمن هست. یا استفاده از پرچم سفید در جنگ ها برای نشان دادن علامت صلح یا تسلیم. البته باگذشت قرن ها از آن دوران هنوز هم پرچم ها و علائم کاربردشان را برای برقراری ارتباط حفظ کرده اند. پرچم های مخابراتی، در واقع پیام رسان های دیداری هستند که از زمان ایجاد نیروی دریایی، به منظور مخابرهء پیام های مهم، کاربرد داشته و علیرغم ایجاد سامانه های مورس و مخابره رادیویی پیام (بیسیم و…)، هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از این پرچم ها نشانهء یکی از حروف الفبای انگلیسی و یا عددی یک رقمی از ٠ تا ٩ بوده و در سطوح بین المللی دارای مفهومی مشخص می باشند.

 • حرف لاتین A (Alfa):
  Alfa "من یک غواص در آب دارم. ضمن ایجاد فاصله با سرعت آرام حرکت کنید."این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی غواصی را به درون آب فرستاده باشد. پیامش هم برای کشتی های دیگر این هست که باید فاصله شان را با کشتی حفظ کنند تا مشکلی برای غواص پیش نیاید. این پرچم همراه سه شماره به کار میرود که بیان گر سمت و زاویه می باشد. (البته به جای اعداد نیز از پرچم استفاده میشود.)
  A آلفا
 • پرچم بِراوُو (معادل B) :
  در پرچم ملی کشورها , علاوه بر رنگ ها از برخی علائم و نشانه ها استفاده می شود .در جریان جنگ های بزرگ تاریخی , سربازانی که در جنگ ها حضور داشتند برای شناسانیدن خود به دیگران , علائم و یا نقش هایی را روی سپرهایشان ترسیم می کردند . این نقوش ,کم کم به پرچم ها سرایت کرد و در طرح پرچم های امروزی , میتوان علائم ,خطوط,صلیب ها , مثلث ها ,آرم کشورها و غیره را مشاهده نمود .این علائم بسیار متفاوتند و معانی و مفاهیم گوناگونی دارند, که باید با دقت نظر خاص تفسیر شوند . در حال حمل مواد منفجره هستم.این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی در حال بارگیری ، تخلیه و یا حمل مواد خطرناک یا منفجرشونده باشد. این پرچم در اصل توسط نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا هنگام حمل مواد منفجره استفاده می شده و نشانگر خطر احتمال وقوع انفجار بوده است.
  B براوو
 • چارلی (معادل C) :
  بلی، جواب مثبت .چنانچه شناوری، پرسشی مطرح کرده و یا درخواست‌ بررسی امکان کمک رسانی را جویا شده باشد و هدف ناو، ارائهء پاسخ مثبت باشد از این پرچم و یا ترکیبی از این پرچم و سایر پرچم ها که حالت مثبت به آنها می دهد استفاده می نماید.
  C چارلی
 • دِلتا (معادل D) :
  از من فاصله بگیرید، با اشکال مانور می کنم.این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی برای حرکت کردن و چرخش به جهت‌های مختلف، با مشکل روبروست و از کشتی های دیگر در خواست می کند که به منظور جلوگیری از وقوع تصادف، از وی فاصله بگیرند.
  D دلتا
 • اِکو (معادل E) :
  من در حال تغییر مسیر به سمت راست هستم.این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی تصمیم به تغییر مسیر حرکت خود به سمت راست دارد. در واقع این پرچم در نگاه عمومی همانند راهنمای خودرو عمل کرده و دیگر شناورها را از قصد تغییر مسیر ناو، مطلع می نماید.
  E اکو
 • فاکْستُرُوت (معادل F)
  با من تماس بگیرید، قادر به انجام کاری نیستم.این علامت بیشتر برای مواقعی استفاده می شود که کشتی از کار افتاده باشد. کشتی های دیگر با دیدن این پرچم باید با کشتی مذکور ارتباط رادیویی برقرار کنند. کاربرد دیگر این پرچم در ناوهای هواپیمابر است، در آنجا استفاده از پرچم فاکستروت به کشتی های دیگر پیغام می دهد که عملیات پروازی درحال انجام است.


 • F فاکستروت
 • گُلف (معادل G) :
  من نیاز به یک راهنما دارم.این علامت غالبا زمانی به کار میرود که کشتی نیاز به یک راهنمای دریانوردی داشته باشد. البته این پرچم توسط کشتی های ماهیگیرهی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که درخصوص آنها بیانگر این است که تورهایشان را به درون آب می فرستند .


 • G گلف
 • هُتِل (معادل H) :
  من یک راهنما روی کشتی دارم.این پرچم معمولاً در پاسخ به شناوری که با به اهتزاز در آوردن پرچم هتل، درخواست راهنما داشته نمایش داده شده و نشانگر این است که کشتی، یک راهنما روی عرشه دارد .


 • H هتل
 • ایندیا (معادل I) :
  در حال تغییر مسیر خود به سمت چپ هستم.این پرچم مکمل پرچم اکو است و زمانی به کار می رود که کشتی قصد تغییر مسیر به سمت چپ خود را دارد. در واقع افراشتن پرچم اکو همان کاربرد عامیانه راهنمای چپ خودرو را برای شناور دارد.


 • I ایندیا
 • جولیِت (معادل J) :
  از من فاصله بگیرید، کشتی دچار حریق شده و حامل مواد منفجره هستم.این یکی از خطرناکترین نوع علائم است و با دیدن آن، بهتر است فرار را برقرار ترجیح داد! درواقع این پرچم فقط ممکن است توسط ناوی بکار رود که تا قبل از آن، پرچم براوو را بالای دکل خود برافراشته بود. درصورتی که شناور مذکور، دچار حریق و یا نشتی شده باشد پرچم جولیت را بالا می‌برد که با دیدن این پرچم باید تا حد ممکن از کشتی فاصله گرفت.

  J جولیت
 • کیلو (معادل K) :
  کیلو (معادل K) :من مایلم با شما پیام مخابره کنم.این پرچم در پاسخ به شناوری بکار می رود که پرچم فاکستروت را به اهتزاز در آورده باشد و یا زمانی که کشتی نیاز به برقراری ارتباط داشته باشد. این پرچم با شماره های مختلف به کار می رود که بیانگر نحوه برقراری ارتباط یا حتی فرکانس ارتباط رادیویی است.
  K کیلو
محمد سهرابی
1399/11/21

توضیح مختصر

در این مقاله در مورد هر کدام از پرچم های علائم دریایی و کاریرد هایشان میخوانیم.

دسته بندی محصول